Nedan ser Du ursprunget till vår släkt och vår släktförening,
Oligerus, sannolikt målat inför hans 30-årsdag 1664.
Porträttet återfinns i S:t Nicolai kyrka i Simrishamn.

Åter till innehållsförteckning