Ett bildgalleri från föreningens 17:e släktmöte i Jönköping

den 27-28 augusti 2011, tillika 30-årsjubileum

(1981 års släktmöte avhölls i Jönköping)

Anna, Magnus, Jörgen, Gunilla och Anna-Lisa i intressant diskussion vid välkomstkaffet.

Föreningens stipendiat,

Sofia Somo från Flahultsskolan erhåller blommor, diplom och  stipendium av ordföranden.

Diplomet överlämnas.

Föreningens "motor" läser dikter. Enligt egen utsago läste hon lika bra som jag sjöng, hur det nu skall tolkas.

Inga-Greta har precis överlämnat Johan Erhardt Areschoug´s plakett till ordförande.

Lovisa ger direktiv för cometogetherverksamheten. Tydligen ett släktdrag att blunda.

Magnus ger direktiv för besöket på Ryhovs sjukhus-

liksom hustru Gunilla.

Ordförande och Anna-Lisa i samspråk medan föreningen samlar sig för promenad till Ryhov.

Anna-Lisa och Magnus på promenad på Kungliga Jönköpings regementes gamla område,

numera Länssjukhuset Ryhov.

 

Som ett led i att säkerställa att omvalde ordförande är kapabel att leda föreningen ytterligare

en period, genomför Magnus en hjärtultraljudsundersökning. Delar av föreningen kontrollerar

spänt ordförandes hjärta och Magnus kunde meddela att något nyval ej behövde genomföras.

 

Konstrunda på Ryhovs sjukhus. Som tur är hade vi en guide som förklarade vad konstnären

ville få fram med sitt konstverk, medan

 

man på vissa själva kunde se vad de föreställde.

 

 

Mingel före buffén. Birgitta, Magnus och Jonas.

 

Del av föreningen minglar på Rocksjöns grässtrand.

 

Kusinerna Hedda och Lovisa.

 

Hanna, Margareta, Anna  skymd av Göran, Ingrid och Birgitta.

 

Philip, Carin, Inga-Greta, Jan och Oskar.

 

Ragnhild, Philip, Jan och Inga-Greta skymda av Birgitta

 

Margareta, Elisabet, Ingrid, Birgitta, Göran och Wilma.

 

Ragnhild, Jörgen och Anna, far och dotter, Margareta och Elisabet.

 

Jörgen i samspråk med Bengt och Carin.

 

Magnus i djupa funderingar

 

Gunilla, Olle, Anna och Jonas.

 

Christian, Jacob och Daniel.

 

Birgitta och Carin.

 

Lovisa med matchande blomma i håret. Ryggen tillhör äkta maken Lasse.

 

Magnus och Jan i samspråk. I bakgrunden kassören Henrik.

 

Birgitta och Elisabet. I bakgrunden låter Olle sig väl smaka av välkomstdrinken.

 

Bengt och Carl-Gunnar i glatt samspråk.

 

Medan Wilgot filosoferade nere vid strandkanten och tittade på änder.

 

Andra ungdomar, Philip, Wiktor, Wilma och Oskar tyckte det var skönare att slappa i vilstolarna.

 

Wilhelmina lyfter på kjolen så morfar kan se skrubbsåret

på knät. Kan Ni se det?

 

Inga-Greta, Ingrid, Margareta, Carl-Gunnar, Anna-Lisa och Bengt uppställda för fotografering av

 

Bodil.

 

Här är det officiella släktmöteskortet 2011.

Saknas gör Carl-Gunnar som välvilligt ställde up som fotograf.

Dags att avsluta minglet och gå in till buffén. Främst i kön Oskar, Philip och Wiktor.

Med huvudet framåt, Jörgen, Anna, Elisabet, Anna, Hedda och Daniel.

 

Jacob håller placeringsskissen så pappa Magnus kan hitta sin plats och sin bordsdam.

 

Magnus och Jonas letar efter sina platser och bordsdamer.

 

Ungdomsbordet, föreningens framtid, Wilma, Hanna och Oskar.

 

Medelålders föräldrar till föreningens framtid, Lasse, Wilhelmina, Wilgot och Lovisa.

 

Karin, Henrik (observera släktdraget enligt tidigare bilder med att blunda) Elisabet och Jacob.

 

Anna Daniel, Birgitta och Göran. Observera Gustavs bekväma position.

 

Christoffer, Anna, Carl-Martin, Hedda, Lasse och Wilhelmina hängande i luften.

 

Birgitta, Jan, Ingrid, Magnus och Bodil i intensiva diskussioner.

 

.

Närmast kameran, Jonas och Gunilla.

 

Wilma, Hanna, Wiktor, Oskar och Philip, del av föreningens framtid.

 

NEJ! Jag vill inte vara med på bild!

 

Men det vill jag!

 

Inga-Greta och Jönköpingsvärden Magnus i glatt samspråk.

 

Nu vill jag vara med på bild. Så här skönt kan man ha det på släktmöten. Kom med Du också på

släktmötet på Österlen och i Simrishamn.

 

Ordförande tackar avgående revisorn Birgitta, värdparet Gunilla och Magnus och Inga-Greta.

 

Inga-Greta  med höstbukett. Inga-Greta hade den besvärliga uppgiften att svara för bordsplaceringen,

och löste det på ett spännande och uppskattat sätt.

 

Avgående revisorn Birgitta avtackas med diplom och blombukett. Tyvärr var inte Bengt med, men han

har avtackats med hjälp av Mölltorps Handelsträdgård och Postverket på motsvarande sätt.

Revisorerna är medlemmarnas viktigaste val eftersom de skall kontrollera att styrelsen förvaltar

medlemmarnas pengar och genomför verksamheten på ett bra sätt och enligt stadgarna.

 

Birgitta, Gunilla, Magnus och Inka, fyra personer som arbetar/t aktivt för föreningen.

 

Lovisa och Jonas redovisar resultatet från dagens

cometogetherverksamhet och delar ut priser till segrande lag.

 

Christian trakterar pianot och beskriver, om jag inte minns fel, hur han träffade sin fru.

 

Broder Magnus hjälper till att flytta pianot (under pågående pianospel)

då ett av Christians instrument trillat ned på golvet (trodde Magnus och alla,

men Christian hade fångat upp det innan det föll i golvet)

 

Ovanstående avslöjat. Magnus och Christian.

På nästa släktmöte vill styrelsen att alla som kan hantera ett instrument tar med det så vi kan sätta

upp "The Arreskows", även om man spelar hellre än bra.

 

För ungdomarna var det mer spännande med cykelställ utomhus än verksamheten inomhus.

Wiktor och Wilma, med ett övervakande öga av Ingrid.

 

Frukost "dagen efter". Från vänster, Birgitta, Lasse,  Jörgen, Jonas, Hedda samt Wilgot.

Det var inge dålig frukost det här, sa Wilgot.

 

Wilgot och pappa Lasse på väg till Visingsö.

 

Där transportekipage av annan modell än Volvo och SAAB väntade.

 

Birgitta, Birgitta, Daniel, Christoffer, Gunilla, Olle, Anna-Lisa  med flera studerar de välbevarade

takmålningarna i Kumlaby kyrka.

 

Vad små ni är, därnere, Man ser knappt vilka Ni är.

 

Vilken härlig utsikt. I bakgrunden finns Karlsborg, mötesplats för släkten 2002. Fotograferna, Lovisa,

(observera tidigare bilder, blundar då också) och Carl-Gunnar ställer in sina kameror för bästa bilder.

 

 

Vad såg Ni som inte vi såg? Olle, Magnus, Carl-Gunnar och Daniel. Vi bara undrar!

 

Mycket högre uppifrån!

 

Lunch på restaurang Solbacken. Vättenröding naturligtvis!

 

Henrik, Anna-Lisa, Magnus, Christian, Anna, Karin, Daniel, Gunilla väntar på maten.

 

Ordförande "avslutar" officiellt släktmötet och tackar värdparet Gunilla och Magnus för ett

välarrangerat släktmöte. Nu bär det av mot Österlen och Simrishamn, med bara ett kort uppehåll

i bostaden (ca två år) för att fira föreningens 50-årsjubileum.

 

I väntan på färjan tillbaka till fastlandet. I bakgrunden M:me Tingley, vars befälhavare blev sjuk och

därmed förorsakade "kaoset" på Visingsö.

 

Här står de och njuter av överfarten, Anna, Jörgen, Henrik, Karin, Inga-Greta, Ragnhild, Bodil och

Olle, men vet inte vad som väntar...

 

Vättern är en opålitlig sjö och kan snabbt kan blåsa upp, som Ni ser.

Men även om släktmötets andra dag avslutades blött (dagen innan var nog ganska lugn)

ser alla ut att att ha släktmöte 2013 förväntansfullt i blicken.

Nu måste Du få med alla Dina släktingar som ännu inte är med i föreningen och säkerställa

att de kommer till 50-årsjubileeet 2013 på Österlen och Simrishamn.

Tack för ett trevligt släktmöte.