Hedersmedlemmar

 

 

Föreningen har i dagsläget (2011) åtta stycken hedersmedlemmar.

 

1: Erik, 5:e grenen för sitt samlande av glas och tenn, vilket senare donerades till flera museer.
Bland annat visade Erik samlingarna vid släktmötet i Stockholm 1975. Erik gjorde genom sina
gärningar släktnamnet känt och valdes
till vår första hedersmedlem. Han donerade c:a 20 böcker
med titlar skrivna av Areschougare samt handlingar om släktingar. Erik avled 1983-12-23.

 

2: Ingeborg Ewaldz 1:a grenen för sitt arbete med släktföreningen och forskning om släkten.
Ingeborg höll flera intressanta föredrag på våra släktmöten och har bland annat skrivit en krönika
i släktboken. Ingeborg avled 1995-04-22.

 

3: Sigvard, 1:a grenen. Eldsjäl under en lång tidsperiod för uppläggningen av nya släktboken.
Utnämndes på släktmötet 1966 i Uppsala. Sigvard avled 2006-06-24.

 

4: Gunilla, 5:e grenen för ett utomordentligt arbete med att texta släkttavlan 1962 samt
komplettering 1990. Utnämndes på släktmötet 1966 i Uppsala. Gunilla avled 2013-01-10.

 

5: Inga-Greta, 5:e grenen för förtjänstfullt arbete som ordförande under åren 1984—1996.
Inga-Greta har arbetat i styrelsen sedan 1962, bland annat som kassör och ordförande.
Härutöver lägger Inga-Greta ner ett stort intresse och engagemang även utanför styrelsen
till stöd för oss som idag ingår. Utnämndes på släktmötet 1966 i Uppsala.

 

6: Nils-Holger, 3:e grenen för sitt mångåriga engagemang

i föreningen såväl som medlem och styrelseledamot. Utnämndes på släktmötet 2005 på Öland. Nils-Holger avled 2010-07-20.

 

7: Are, 5:e grenen för sitt mångåriga stöd till Heribert i hans forskning om släkten
Arreskows ursprung. Utnämndes på släktmötet 2005 på Öland. Are avled 2010-07-02.

 

8: Elsie, 1:a grenen för sitt stöd till Heribert och för sina insatser för föreningens
släktregister avseende främst första grenen såväl vid upprättandet som löpande under åren”

 

Vid föreningens 50-årsjubileum 2013 på Österlen utnämndes Heribert Areschoug postumt till

jubileumshedersmedlem "för sin släktforskning om släkten Arreskow och för att han initierande

bildandet av Arreskows släktförening 1963"

 

 

 

 

Åter till startsidan