ÄLDSTA HUVUDSTAMMEN härstammar från
Måns ( 1660- 1728 ) - den äldste sonen- som gifte sig 1683 med Karena Carstensdotter från
Ystad. Han avlade borgared 1685 och blev förutom handlande i Simrishamn även ledamot i
"Kemnersrätten" den närmaste "instansen" under rådstuvurätten. År 1706 bebodde han
fastigheten Kocken 23. Att han var en man av betydelse framgår av att han fått sin gravplats i
kyrkans kor. På den vackra gravstenen, som nu hänger i kyrkans vapenhus, betecknas han
enligt tidens sed som "ähreboren och wählförnäm" och hans hustru "ähreboren och
gudfrucktig". Makarna hade åtta barn.
Äldsta dottern Barbro ( 1684- 1753 ) gifte sig med Lorentz Meijn, som var handlande och
ilitterat rådman (ej jurist men vald av borgerskapet). Paret bodde i numera Samuelska gården
där tyskarna en gång haft ett kapell. De hade inga barn. Att döma av bostadens belägenhet och
de vackra gåvorna till kyrkan hade de det bra ekonomiskt. Dopfuntens vackra baldakin och
därbakom den vackert bemålade kalkstensreliefen bär syn för sägen. Dopfunten flyttades till
sin nuvarande plats 1699. Enligt dopböckerna från denna tid var fru Barbro en flitigt anlitad
gudmor!

Åter till innehållsförteckning