ANDRA GRENENS

stamfar Hans ( 1691- 1737 )- Måns andre son- var också köpman i
Simrishamn. Han gifte sig med Anna Paradis och var troligen svåger med sin broder Holger.

Åter till innehållsförteckning historia