Bagaren i Kalmar

I 1841-1849 års husförhörslängd står för tomt no 18 bagaren A J Areskogh som ägare, detta har dock blivit överstruket. Den nye ägaren är J L Areskogh. I samma längd finns hans hustru Annette Christina Åkerman och deras barn Annette Maria, Ludvig Theodor, Ernst Emil och Jenny Georgina. Det bor även en stor mängd pigor, drängar, gesäller och hyranden på tomten. Boende hos familjen finns också mamsell Ulrika Lovisa Camp, född 1828 den 10/11 och ditflyttad 1849.

Åren 1850-1858 Har familjen utökats med ännu en dotter, Almida Elvira. Istället för mamsell Camp bor där nu mamsell Anna Gustava Areskog, född 1836.

"Kvarteret Apotekaren 13. Areskogska huset, bebyggd mot Södra Långgatan med ett tvåvånings trähus under högt valmtak med svängda fall och takkupa. 4 fönsteraxlar. Portgång genom bottenvåningen in till gården. Ett utmärkt prov på en hustyp, som kan betraktas som särdeles typisk för 1700-talets Kvarnholmen (Kalmar). Väl underhållet. Byggt mellan 1765 och 1771 och nämnes i bouppteckningen 1785 såsom nytt och ännu ej fullt inrett." Manne Hofrén

Bagaren A J Areskog lagfar 1829 men säljer till brodern bagaren J L Areskog med lagfart 1841. Dennes äldsta dotter Anette Maria Areskog lagfar 1894.

Åter till innehållsförteckning historia