FEMTE GRENENS stamfar
Carl (1698- 1771 )var handlande samt guldsmed i Simrishamn tillhörande guldsmedsembetet
i Malmö. Han ägde och bebodde huset i 2:a kv. nr 45 samt var gift med Elisabeth Juliana
Erhard med vilken han hade sju barn. Två av sönerna Måns och Peter Erhard gifte in sig i
familjen Ovenius. Det kan här vara intressant att notera hur det hette, att "di rike"
Areschougarna genom många ingiften i släkten Ovenius, stärkte sitt handelsvälde i
Simrishamn.

Åter till innehållsförteckning historia