FJÄRDE GRENENS stamfar
Severin eller Sören ( 1695- 1738 ) fick med sin hustru Anna Chr. Hagerman bl.a. sonen
Lambrecht. Han dog endast 29 veckor gammal och hans minne har hugfästs med en mycket
vacker gravsten, huggen av Lambert Appelgren, en berömd stenhuggare. På grund av det
ovanliga namnet har det spekulerats, om det funnits något samband, men detta har inte kunnat
verifieras. Ett dopvittne hette emellertid Lambrecht. Om Sören vet vi att varit i delo med
Peder Mörcks släkting Magnus Wallin. Ett festligt protokoll om händelsen finns bevarat.
Lars ( 1697 -1756 ) var köpman i Simrishamn. Han levde troligen ogift.

Åter till innehållsförteckning historia