Föreningens historia

Initiativtagare till släktföreningen 1962 var Heribert Areschoug,(Femte grenen),
som under en längre tid själv och med hjälp av sin son Are hade forskat i släktens anor.

Are var då -1962 - detachementschef vid Karteverkets flygkartläggning av hela landet
Sverige - förlagd till södra Sverige. Besvärligt flygväder gav tid och möjlighet för ytterligare
forskningar i såväl svenska som danska arkiv.

Heribert ansåg att en släktförening borde bildas i första hand för att bevara namnet inom
släkten och förhindra att andra tog släktnamnen. Heribert tyckte sig dock- 80 år- vara
för gammal för att själv starta en sådan släktförening.

Under ett av Heribert initierat sammanträffande med Sigvard Areskoug,(Första grenen)
på den senares kontor fann de båda tiden vara lämplig och intresset troligen tillräckligt
positivt för att kalla till ett konstituerande sammanträde. Heribert hade övertalat Sigvard
att ställa upp som ordförande i en interimsstyrelse. Det konstituerande sammanträdet
avhölls 1962 i Handelsbankens lokaler invid Sergels Torg. Föreningen bildades med
stadgar enligt genealogiska föreningens standard . En interimsstyrelse valdes med
Sigvard som ordförande.


Styrelsen beslöt att det första släktmötet skulle avhållas nästkommande år 1963.

Detta möte hölls 9 nov 1963 i Stockholm

Mötet beslöt att släktföreningen skulle bildas med föreslagna stadgar och valde till

ordförande: Sigvard Areskoug (1:a), sekreterare: Inga-Greta Areschoug (5 :e), kassör Are Areschoug (5:e).

 Släktmötet 1966 hölls i Simrishamn den 20--21 augusti.
ordförande: Sigvard Areschoug (1:a). Till styrelseledamöter valdes Stig Areskoug (1:a),  
Nils-Holger Areskog (3:e) Are Areschoug (5:e). Suppleanter Allan Areskoug (1:a),
Gunnar Areskough (3:e) och Inga-Greta Areschoug (5:e).

 

 Släktmötet 1969 hölls i Kalmar den 9--10 augusti.
ordförande: Stig Areskoug (1:a). Till styrelseledamöter valdes Inga-Greta Areschoug (5:e).
Nils-Holger Areskog (3:e) och Gudrun Sahlin (3:e). Till suppleanter valdes
Gunnar Areskough (3:e) och Holger Areskoug (1:a).

 

 Släktmötet 1972 hölls i Göteborg den 12--13 augusti.
ordförande: Stig Areskoug (1:a), sekreterare: Henrik Areskough (3:e),
 kassör: Inga-Greta Areschoug (5:e). Ledamot: Nils-Holger Areskog (3:e).

 

 Släktmötet 1975 hölls i Stockholm den --10 augusti.
ordförande: Nils-Holger Areskog (3:e), sekreterare: Jörgen Areskough (3:e),
kassör: Inga-Greta Areschoug (5:e). Suppleanter: Gunvor Grahnberg (1:a) och
Carin Areschoug (5:e).

 

  Släktmötet 1978 hölls i Ystad den 12--13 augusti.
ordförande: Nils-Holger Areskog (3:e), sekreterare: Jörgen Areskough (3:e),
kassör: Inga-Greta Areschoug (5:e). Suppleanter: Gunvor Grahnberg (1:a)
och Carin Areschoug (5:e).

 

 Släktmötet 1981 hölls i Jönköping den 8 --9 augusti.
ordförande: Gunnar Areskough (3:e), sekreterare: Jörgen Areskough (3:e),
kassör: Inga-Greta Areschoug (5:e). Suppleant: Carin Areschoug (5:e).

 

 Släktmötet 1984 hölls i Kalmar den 25--26 augusti.
ordförande: Inga-Greta Areschoug (5:e), sekreterare: Eva Skagerling (1:a),
kassör Bo Areschoug (5:e). Suppleanter: Birgit Areskoug (1:a) och Carin Areschoug (5:e).

 

 Släktmötet 1987 hölls i Göteborg den 8—9 augusti
ordförande: Inga-Greta Areschoug (5:e), sekreterare: Eva Skagerling (1:a),
kassör: Bo Areschoug (5:e). Suppleanter: Birgit Areskoug (1:a) och Carin Areschoug (5:e).

 

 Släktmötet 1990 hölls i Snogeholm den 11—12 augusti
ordförande: Inga-Greta Areschoug (5:e), sekreterare: Eva Skagerling (1:a),
kassör: Henrik Areskough (3:e). Suppleanter: Birgit Areskoug (1:a) och Carin Areschoug (5:e).

 

 Släktmötet 1993 hölls i Linköping den 14—15 augusti
ordförande: Inga-Greta Areschoug (5:e), sekreterare: Göran Areskoug (1:a),
kassör: Henrik Areskough (3:e). Suppleanter: Birgit Areskoug (1:a) och Carin Areschoug (5:e). 

 

Släktmötet 1996 hölls i Uppsala den10--11 augusti.
ordförande: Magnus Areskoug (1:a), sekreterare: Göran Areskoug (1:a),
kassör: Henrik Areskough (3:e). Suppleanter: Carin Areschoug (5:e) och Magnus Areskog (3:e).

 

 Släktmötet 1999 hölls i Lund den 4—5 september
Ordförande: Nils-Holger Areskog (3:e), sekreterare: Johan Areskough (3:e),
Kassör: Henrik Areskough (3:e). Suppleanter: Carin Areschoug: (5:e) och Mikael Areschoug (5:e).

Vid detta årsmöte erhöll ett förslag som väcktes redan på årsmötet
1975 i Stockholm gehör och föreningens namn ändrades till:   

 

ARRESKOWS  SLÄKTFÖRENING,

 Släktföreningen för

Arreskow-Areschoug-Areskog-Areskogh-Areskoug-och Areskough

 

Slätmöte 2002 hölls i Karlsborg den 8—10 augusti.
Ordförande: Nils-Holger Areskog (3:e), sekreterare: Johan Areskough (3:e),
Kassör: Henrik Areskough (3:e). Ledamöter: Carin Areschoug (5:e), Anna Areskough (3:e).

 

 Slätmöte 2005 hölls på Öland 13-14 augustiOrdförande: Johan Areskough (3:e),
sekreterare: Anna Areskough (3:e), Kassör: Henrik Areskough (3:e).
Ledamöter: Carin Areschoug (5:e), Magnus Areskog (3e).

 

Släktmöte 2008 hölls i Strängnäs-Mariefredsomrdet den 9--10 augusti.
Ordförande: Johan Areskough (3:e), sekreterare: Anna Areskough (3:e),
Kassör: Henrik Areskough (3:e). Ledamöter: Carin Areschoug (5:e), Magnus Areskog (3e).

 

Släktmöte 2011 hölls i Jönköping den 27-28 augusti

och var tillika 30-årsjubileum då släktmötet 1981 hölls i Jönköping.

Ordförande: Johan Areskough (3:e), sekreterare: Anna Areskough (3:e),
Kassör: Henrik Areskough (3:e). Ledamöter: Carin Areschoug (5:e), Magnus Areskog (3e).

 

Släktmöte 2013, tillika föreningens 50-årsjubileum, hölls på Österlen i Skåne Tranås och Simrishamn den 16-18 augusti

Ordförande: Johan Areskough (3:e), sekreterare: Anna Areskough (3:e),
Kassör: Hedda Areskough (3:e). Ledamöter: Carin Areschoug (5:e), Magnus Areskog (3e).

 

Släktmöte 2016 hölls 12-14 augusti  på Biskops Arnö.

Ordförande: Johan Areskough (3:e), sekreterare: Anna Areskough (3:e),
Kassör: Hedda Areskough (3:e). Ledamöter: Carin Areschoug (5:e), Ingrid Areskoug (1:a).

 

Åter till innehållsförteckningen