TREDJE GRENENS stamfar
Casten ( 1693- 1752 )återfinnes som köpman i Ystad. Hans efterkommande flyttade åt olika
håll och många av dem hamnade i Kalmar. Carl Areskog ( 1834- 1890 ) blev kyrkoherde i
Glömminge på Öland. Om sin älskade ö skrev han "Boken om Öland". Vid släktmötet i
Kalmar sade hans son, vår ciceron ,Tandvårdsinspektören Nils Areskog att man förr sade att
"vänder man om en knut tittar alltid en Areskog ut".

Måns Holgersson Arreskow, Castens far, var den siste i vår gren att verka i Simrishamn.

Casten Arreskow, född år 1693 i Simrishamn, flyttade tidigt till Ystad där han var snörmakare
och handelsman. Han gifte sig den 4/5 (06-14 enligt andra källor) år 1721
med Ystaddottern Sine Gülich.
Deras son Eric Areskog var handlande i Ystad. Han gifte sig med prästdottern Eleonora
Östman år 1760.
Deras son Magnus verkade även han i Ystad som rådman och handelsman.
Hans söner, Anders Jacob och Jonas Ludvig, båda bagare, lämnade dock Ystad för Kalmar
under 1800-talets början.

 

Åter till innehållsförteckning historia