Släktmötet 2019

Nästa släktmöte genomförs 2019-08-09--11.

 

Mer information följer, men boka redan nu in denna helg.

 

Tyvärr hade vi ingen som åtog sig att

arrangera 2019 års släktmöte utan styrelsen

tog på sig uppdraget att arrangera ett

släktmöte under rubriken ”Vättern runt” eller

”Åter till fädernelandet”.

 

Vi har genomfört släktmöte i Jönköping och

Karlsborg, men runt Vättern finns så

fantastiskt mycket mer, alltifrån små trevliga

städer till olika kulturella platser att besöka.

En arbetshypotes kan vara att man genomför

come together på en plats, släktmötet på en

annan och söndagens utflykt på en tredje plats

runt Vättern. Tanken är inte att sitta i bilen

hela släktmötet eller klara av hela vägen runt

Vättern, men en bit skall man ju hinna med.

Åter till fädernelandet bygger på iden att hitta

ett prismässigt erbjudande på ett resepaket i

enlighet med vad man kan hitta i tidningar

hos risskov.se avseende Danmark.

 

Vi återkommer i frågan.

 

Åter till startsidan