Föreningens första möte hölls den 9 november 1963 i Stockholm

Mötet beslöt att släktföreningen skulle bildas med föreslagna stadgar och valde till

ordförande: Sigvard Areskoug (1:a), sekreterare: Inga-Greta Areschoug (5 :e),

kassör Are Areschoug (5:e).

 

Släktmötet 1966 hölls i Simrishamn den 20--21 augusti.

ordförande: Sigvard Areschoug (1:a). Till styrelseledamöter valdes Stig Areskoug (1:a),  

Nils-Holger Areskog (3:e) Are Areschoug (5:e). Suppleanter Allan Areskoug (1:a),

Gunnar Areskough (3:e) och Inga-Greta Areschoug (5:e).

 

Släktmötet 1969 hölls i Kalmar den 9--10 augusti.

ordförande: Stig Areskoug (1:a). Till styrelseledamöter valdes Inga-Greta Areschoug (5:e).

Nils-Holger Areskog (3:e) och Gudrun Sahlin (3:e).

Till suppleanter valdes Gunnar Areskough (3:e) och Holger Areskoug (1:a).

 

Släktmötet 1972 hölls i Göteborg den 12--13 augusti.

ordförande: Stig Areskoug (1:a), sekreterare: Henrik Areskough (3:e),

kassör: Inga-Greta Areschoug (5:e). Ledamot: Nils-Holger Areskog (3:e).

 

Släktmötet 1975 hölls i Stockholm den --10 augusti.

ordförande: Nils-Holger Areskog (3:e), sekreterare: Jörgen Areskough (3:e),

kassör: Inga-Greta Areschoug (5:e). Suppleanter: Gunvor Grahnberg (1:a) och Carin Areschoug (5:e).

 

 

 

Släktmötet 1978 hölls i Ystad den 12--13 augusti.

ordförande: Nils-Holger Areskog (3:e), sekreterare: Jörgen Areskough (3:e),

kassör: Inga-Greta Areschoug (5:e). Suppleanter: Gunvor Grahnberg (1:a) och Carin Areschoug (5:e).

 

Släktmötet 1981 hölls i Jönköping den 8 --9 augusti.

ordförande: Gunnar Areskough (3:e), sekreterare: Jörgen Areskough (3:e),

kassör: Inga-Greta Areschoug (5:e). Suppleant: Carin Areschoug (5:e).

 

Släktmötet 1984 hölls i Kalmar den 25--26 augusti.

ordförande: Inga-Greta Areschoug (5:e), sekreterare: Eva Skagerling (1:a),

kassör Bo Areschoug (5:e). Suppleanter: Birgit Areskoug (1:a) och Carin Areschoug (5:e).

 

Släktmötet 1987 hölls i Göteborg den 8—9 augusti

ordförande: Inga-Greta Areschoug (5:e), sekreterare: Eva Skagerling (1:a),

kassör: Bo Areschoug (5:e). Suppleanter: Birgit Areskoug (1:a) och Carin Areschoug (5:e).

 

Släktmötet 1990 hölls i Snogeholm den 11—12 augusti

ordförande: Inga-Greta Areschoug (5:e), sekreterare: Eva Skagerling (1:a),

kassör: Henrik Areskough (3:e). Suppleanter: Birgit Areskoug (1:a) och Carin Areschoug (5:e).

 

Släktmötet 1993 hölls i Linköping den 14—15 augusti

ordförande: Inga-Greta Areschoug (5:e), sekreterare: Göran Areskoug (1:a),

kassör: Henrik Areskough (3:e). Suppleanter: Birgit Areskoug (1:a) och Carin Areschoug (5:e).

 

Släktmötet 1996 hölls i Uppsala den10--11 augusti.

ordförande: Magnus Areskoug (1:a), sekreterare: Göran Areskoug (1:a),

kassör: Henrik Areskough (3:e). Suppleanter: Carin Areschoug (5:e) och Magnus Areskog (3:e).

 

Släktmötet 1999 hölls i Lund den 4—5 september

Ordförande: Nils-Holger Areskog (3:e), sekreterare: Johan Areskough (3:e),

Kassör: Henrik Areskough (3:e). Suppleanter: Carin Areschoug: (5:e) och Mikael Areschoug (5:e).

Vid detta årsmöte erhöll ett förslag som väcktes redan på årsmötet 1975

i Stockholm gehör och föreningens namn ändrades till:   

 

                   ARRESKOWS  SLÄKTFÖRENING,

                             Släktföreningen för

Arreskow-Areschoug-Areskog-Areskogh-Areskoug-och Areskough

 

 

Släktmötet 2002 hölls i Karlsborg den 8—10 augusti.

Ordförande: Nils-Holger Areskog (3:e), sekreterare: Johan Areskough (3:e),

Kassör: Henrik Areskough (3:e). Ledamöter: Carin Areschoug (5:e), Anna Areskough (3:e).

 

Släktmötet 2005 hölls på Öland 13-14 augusti

Ordförande: Johan Areskough (3:e), sekreterare: Anna Areskough (3:e),

Kassör: Henrik Areskough (3:e). Ledamöter: Carin Areschoug (5:e), Magnus Areskog (3e).

 

Släktmötet 2008 hölls i Mariefred 9-10 augusti

Ordförande: Johan Areskough (3:e), sekreterare: Anna Areskough (3:e),

Kassör: Henrik Areskough (3:e). Ledamöter: Carin Areschoug (5:e), Magnus Areskog (3e).

 

Släktmöte 2013, tillika föreningens 50-årsjubileum, hölls på Österlen i Skåne Tranås och Simrishamn den 16-18 augusti

Ordförande: Johan Areskough (3:e), sekreterare: Anna Areskough (3:e),
Kassör: Hedda Areskough (3:e). Ledamöter: Carin Areschoug (5:e), Magnus Areskog (3e).

 

Släktmöte 2016 hölls 12-14 augusti  på Biskops Arnö.

Ordförande: Johan Areskough (3:e), sekreterare: Anna Areskough (3:e),
Kassör: Hedda Areskough (3:e). Ledamöter: Carin Areschoug (5:e), Ingrid Areskoug (1:a).

 

 

 

Åter till innehållsförteckningen