Skolstipendiet

När föreningen genomför släktmöte utdelas ett stipendium

till elev från aktuell kommun.

Stipendiet skall gå till en elev på högstadiet

på en skola som aktivt arbetar mot mobbing och

eleven skall vara

en god kamrat som motverkar mobbing”.

 

I andra hand skall stipendiet gå till en elev som insett betydelsen av utbildning

och under högstadiet avsevärt förbättrat studieresultaten med motiveringen;

för goda studieresultat under högstadiet

 

Stipendiet delas ut av skolan på vårterminen och

eleven inbjuds att mottaga diplom, stipendiet och

blommor vid årsmötet.

 

Åter till innehållsförteckning