ARRESKOWS släktförening                  2005-09-13

 

STATUTER FÖR ARRESKOWS SLÄKTFÖRENINGS

SLÄKTFORSKNINGSSTIPENDIUM

§ 1

Arreskows släktförenings stipendium syftar till att stimulera forskning om släktens ursprung samt utgöra ett stöd avseende publicering av genomförd forskning om släkten.

 

§ 2

Styrelsen kan årligen fatta beslut om utbetalning av 10% av föregående års behållning av likvida medel.

 

§3

Stipendiet kan ej fonderas. Sker ingen ansökan inom stipulerad tid utgår stipendiet eller

§ 4 inträder.

 

§ 4

Styrelsen kan fatta beslut om att använda stipendiet för särskilda ändamål som styrelsen anser ligger inom föreningens ändamålsförklaring enligt § 1 i stadgarna.

 

 

§ 5

Stipendiet kan utdelas till ett eller flera projekt/personer.

 

§ 6

Vid publicering skall föreningen erhålla två exemplar, varav ett exemplar skall lämnas till släktarkivet.

 

§ 7

Vid forskning om släktens historia skall en redogörelse avseende forskningsresultat inlämnas till styrelsen senast den första oktober året efter att stipendiet erhållits.

 

§8

Släktföreningen skall ha rätt att publicera hela eller delar av resultatet i föreningens utskick, på föreningens hemsida samt i släktboken.

 

§ 9

Ansökan till stipendiet skal ske senast den första oktober och omfatta en beskrivning av projektet samt hur pengarna avses användas samt övrig finansiering.

 

§ 10

De som ansökt om stipendium skall erhålla ett skriftligt svar med motivering före den sista december ansökningsåret.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dessa stadgar fastställdes på årsmötet i Mariefred 2008.

Läs Gärna tidigare (rese)stipendiaters, Carins och Johans, rapporter.

Åter till innehållsförteckning