Styrelsen för föreningen består av

Ordförande: 
Johan Areskough, tredje grenen.
johan@areskough.se

0733-01 63 94

Sekreterare:  
Anna Areskough, tredje grenen.
Anna@areskough.se

070-229 22 80

Kassör:       
Hedda Areskough, tredje grenen.
hedda_1980@hotmail.com
0706-70 28 02

Ledamöter: 
Carin Areschoug, femte grenen.
carin.areschoug@telia.com
0586-130 34
                    
Ingrid Areskoug

Höglycke N Kronogården

573 94 YDRE

kronogarden@outlook.com

0140-402 66

Åter till startsidan