Arreskows Släktförening

Senaste nyheterna:
 • Något om livet i dessa bygder för 100 år sedan
  Något om livet i dessa bygder för 100 år sedan – en liten berättelse framförd vid det Arreskowska släktmötet i Korrö september 2023.  Innehållet är delvis hämtat från kusin Nils-Holger Areskogs sammanställning ”Mitt Oskar 1901 – 1926” av vår farfar Carl Areskogs nedtecknade minnen i ”Far berättar”. Här i Korrö befinner vi oss nu i… Läs mer: Något om livet i dessa bygder för 100 år sedan
 • Ny medlemsavgift för 2024
  Ny medlemsavgift beslutades vid senaste mötet till 150 kr för enskild medlem och 300 kr för familj (folkbokförd under samma adress). För med info om betalning, se sidan bli medlem.
 • Nästa släktmöte 2026
  Nästa släktmöte planeras år 2026.
Porträttet är ursprunget till vår släkt och vår släktförening, Oligerus, sannolikt målat inför hans 30-årsdag 1664. Porträttet återfinns i S:t Nicolai kyrka i Simrishamn.
Porträttet bedöms vara från Oligerus 50-årsdag. Detta porträtt går i arv inom första grenen. Det finns ett tredje porträtt i Göteborgsfamiljen Falcks ägo. Detta porträtt är identiskt med det som går i arv i första grenen.

Släktföreningen
Arreskow-Areschoug-Areskog-Areskogh-Areskoug-Areskough

Föreningen startades år 1962 av Heribert Areschoug (Femte grenen) som under en längre tid själv och med hjälp av sin son Are hade forskat i släktens anor.

Styrelsen beslöt att det första släktmötet skulle avhållas nästkommande år 1963. Detta möte hölls 9 nov 1963 i Stockholm Mötet beslöt att släktföreningen skulle bildas med föreslagna stadgar och valde till ordförande: Sigvard Areskoug (1:a), sekreterare: Inga-Greta Areschoug (5 :e), kassör Are Areschoug (5:e).

Släktföreningen har till ändamål att:

 • Att verka för sammanhållning inom släkten
 • Att tillvarata gemensamma släktintressen
 • Att föra ett fullständigt och korrekt släktregister.
 • Att utföra forskningar i släktens historia.

Föreningen är till för Dig, släkting till Oligerus, eller Du som är intresserad av vår släkt och vår släkthistoria.

Arreskow på Wikipedia