Arreskows Släktförening

Senaste nyheterna:
 • Nästa släktmöte 2026
  Nästa släktmöte planeras år 2026.
 • Inbjudan – Korrö Släktmöte 23/9 2023
  Inbjudan till 2023-års släktmöte på Korrö den 23 – 24 september 2023 hittas här. Vänligen svara med en preliminär bokning, senast 2023-05-02.Vi räknar med att slutgiltig/bindande anmälan måste göras senast 2023-07-31.
 • Släktmöte 2023 Korrö
  Nästa släktmöte kommer äga rum på Korrö 23-24 september 2023. Mer info kommer snart! Korrö ligger mellan Växjö och Tingsryd.
Porträttet är ursprunget till vår släkt och vår släktförening, Oligerus, sannolikt målat inför hans 30-årsdag 1664. Porträttet återfinns i S:t Nicolai kyrka i Simrishamn.
Porträttet bedöms vara från Oligerus 50-årsdag. Detta porträtt går i arv inom första grenen. Det finns ett tredje porträtt i Göteborgsfamiljen Falcks ägo. Detta porträtt är identiskt med det som går i arv i första grenen.

Släktföreningen
Arreskow-Areschoug-Areskog-Areskogh-Areskoug-Areskough

Föreningen startades år 1962 av Heribert Areschoug (Femte grenen) som under en längre tid själv och med hjälp av sin son Are hade forskat i släktens anor.

Styrelsen beslöt att det första släktmötet skulle avhållas nästkommande år 1963. Detta möte hölls 9 nov 1963 i Stockholm Mötet beslöt att släktföreningen skulle bildas med föreslagna stadgar och valde till ordförande: Sigvard Areskoug (1:a), sekreterare: Inga-Greta Areschoug (5 :e), kassör Are Areschoug (5:e).

Släktföreningen har till ändamål att:

 • Att verka för sammanhållning inom släkten
 • Att tillvarata gemensamma släktintressen
 • Att föra ett fullständigt och korrekt släktregister.
 • Att utföra forskningar i släktens historia.

Föreningen är till för Dig, släkting till Oligerus, eller Du som är intresserad av vår släkt och vår släkthistoria.

Arreskow på Wikipedia