Arreskows Släktförening

Senaste nyheterna:
 • Nästa släktmöte uppskjutet till 2023
  Släktmötet 2022 flyttas till år 2023 på grund av osäkerheten med Covid-19. Mer information kommer vid ett senare tillfälle.
 • Nästa släktmöte 2022
  Nästkommande släktmöte är planerat den 2-4 september 2022 (alternativt 26-28 augusti 2022) i Korrö, Småland. Mer information kommer!
 • Uppdaterad Släktbok (2017)
  Den senast uppdaterade släktboken (2017) finns nu publicerad under ”Om Arreskow” på hemsidan. Kan laddas hem här!
Porträttet är ursprunget till vår släkt och vår släktförening, Oligerus, sannolikt målat inför hans 30-årsdag 1664. Porträttet återfinns i S:t Nicolai kyrka i Simrishamn.
Porträttet bedöms vara från Oligerus 50-årsdag. Detta porträtt går i arv inom första grenen. Det finns ett tredje porträtt i Göteborgsfamiljen Falcks ägo. Detta porträtt är identiskt med det som går i arv i första grenen.

Släktföreningen
Arreskow-Areschoug-Areskog-Areskogh-Areskoug-Areskough

Föreningen startades år 1962 av Heribert Areschoug (Femte grenen) som under en längre tid själv och med hjälp av sin son Are hade forskat i släktens anor.

Styrelsen beslöt att det första släktmötet skulle avhållas nästkommande år 1963. Detta möte hölls 9 nov 1963 i Stockholm Mötet beslöt att släktföreningen skulle bildas med föreslagna stadgar och valde till ordförande: Sigvard Areskoug (1:a), sekreterare: Inga-Greta Areschoug (5 :e), kassör Are Areschoug (5:e).

Släktföreningen har till ändamål att:

 • Att verka för sammanhållning inom släkten
 • Att tillvarata gemensamma släktintressen
 • Att föra ett fullständigt och korrekt släktregister.
 • Att utföra forskningar i släktens historia.

Föreningen är till för Dig, släkting till Oligerus, eller Du som är intresserad av vår släkt och vår släkthistoria.

Arreskow på Wikipedia